PubAg

Main content area

MLA

Wang, Feiyong, et al. "The Origin and Impact of the Shizhuang Ground Fissure, Yingxian Area, Datong Basin, China." Engineering geology, doi: 10.1016/j.enggeo.2019.105283

APA

Wang, F., Peng, J., Meng, Z., Qiao, J., Wen, H., Ma, P., Liu, Y., Jia, Z., & Zhao, J. (2019). The origin and impact of the Shizhuang ground fissure, Yingxian area, Datong Basin, China. Engineering geology, , . doi: 10.1016/j.enggeo.2019.105283

Chicago

Wang, Feiyong, Jianbing Peng, Zhenjiang Meng, Jianwei Qiao, Haiguang Wen, Penghui Ma, Yang Liu, Zhijie Jia, and Junyan Zhao. "The origin and impact of the Shizhuang ground fissure, Yingxian area, Datong Basin, China" Engineering geology (2019): doi: 10.1016/j.enggeo.2019.105283