PubAg

Main content area

MLA

Jain, Shreyans K, et al. "Chrysomycins A–c, Antileukemic Naphthocoumarins From Streptomyces Sporoverrucosus." RSC advances, v. 3,.43 pp. 21046-21053. doi: 10.1039/c3ra42884b

APA

Jain, S. K, Pathania, A. S, Parshad, R., Raina, C., Ali, A., Gupta, A. P, Kushwaha, M., Aravinda, S., Bhushan, S., Bharate, S. B, & Vishwakarma, R. A. (2013). Chrysomycins A–C, antileukemic naphthocoumarins from Streptomyces sporoverrucosus. RSC advances, 3, 21046-21053. doi: 10.1039/c3ra42884b

Chicago

Jain, Shreyans K., Anup S Pathania, Rajinder Parshad, Chandji Raina, Asif Ali, Ajai P Gupta, Manoj Kushwaha, et al. "Chrysomycins A–C, antileukemic naphthocoumarins from Streptomyces sporoverrucosus" RSC advances 3, no. 43 (2013): 21046-21053. doi: 10.1039/c3ra42884b