PubAg

Main content area

MLA

Li, Weiying, et al. "Effective Removal of Fluorescent Microparticles As Cryptosporidium Parvum Surrogates In Drinking Water Treatment by Metallic Membrane." Journal of membrane science, doi: 10.1016/j.memsci.2019.117434

APA

Li, W., Qi, W., Chen, J., Zhou, W., Li, Y., Sun, Y., & Ding, K. (2019). Effective removal of fluorescent microparticles as Cryptosporidium parvum surrogates in drinking water treatment by metallic membrane. Journal of membrane science, , . doi: 10.1016/j.memsci.2019.117434

Chicago

Li, Weiying, Wanqi Qi, Jiping Chen, Wei Zhou, Yue Li, Yiran Sun, and Kai Ding. "Effective removal of fluorescent microparticles as Cryptosporidium parvum surrogates in drinking water treatment by metallic membrane" Journal of membrane science (2019): doi: 10.1016/j.memsci.2019.117434