PubAg

Main content area

MLA

Wang, Ke, et al. "Cardioprotective Effect of Electroacupuncture In Cardiopulmonary Bypass Through Apelin/apj Signaling." Life sciences, v. 242, doi: 10.1016/j.lfs.2019.117208

APA

Wang, K., Ju, Z., Chen, C., Fan, S., Pei, L., Feng, C., Wang, F., Cui, H., & Zhou, J. (2020). Cardioprotective effect of electroacupuncture in cardiopulmonary bypass through apelin/APJ signaling. Life sciences, 242, . doi: 10.1016/j.lfs.2019.117208

Chicago

Wang, Ke, Ziyong Ju, Changle Chen, Shendong Fan, Lijuan Pei, Chenchen Feng, Fengjiao Wang, Huashun Cui, and Jia Zhou. "Cardioprotective effect of electroacupuncture in cardiopulmonary bypass through apelin/APJ signaling" Life sciences 242, (2020): 117208. doi: 10.1016/j.lfs.2019.117208