PubAg

Main content area

MLA

Kuang, Liangde, et al. "Whole Transcriptome Sequencing Reveals That Non-coding Rnas Are Related to Embryo Morphogenesis and Development In Rabbits." Genomics, doi: 10.1016/j.ygeno.2019.12.016

APA

Kuang, L., Lei, M., Li, C., Guo, Z., Ren, Y., Zhang, X., Zheng, J., Zhang, C., Yang, C., Mei, X., Tang, L., Ji, Y., Deng, X., Yang, R., & Xie, X. (2019). Whole transcriptome sequencing reveals that non-coding RNAs are related to embryo morphogenesis and development in rabbits. Genomics, , . doi: 10.1016/j.ygeno.2019.12.016

Chicago

Kuang, Liangde, Min Lei, Congyan Li, Zhiqiang Guo, Yongjun Ren, Xiangyu Zhang, Jie Zheng, et al. "Whole transcriptome sequencing reveals that non-coding RNAs are related to embryo morphogenesis and development in rabbits" Genomics (2019): doi: 10.1016/j.ygeno.2019.12.016