PubAg

Main content area

MLA

Hu, Fangxiang, et al. "Efficient Production of Surfactin From Xylose-rich Corncob Hydrolysate Using Genetically Modified Bacillus Subtilis 168." Applied microbiology and biotechnology, v. 104,.9 pp. 4017-4026. doi: 10.1007/s00253-020-10528-9

APA

Hu, F., Liu, Y., Lin, J., Wang, W., & Li, S. (2020). Efficient production of surfactin from xylose-rich corncob hydrolysate using genetically modified Bacillus subtilis 168. Applied microbiology and biotechnology, 104, 4017-4026. doi: 10.1007/s00253-020-10528-9

Chicago

Hu, Fangxiang, Yuyue Liu, Junzhang Lin, Weidong Wang, and Shuang Li. "Efficient production of surfactin from xylose-rich corncob hydrolysate using genetically modified Bacillus subtilis 168" Applied microbiology and biotechnology 104, no. 9 (2020): 4017-4026. doi: 10.1007/s00253-020-10528-9